6. Úchylkoměry a dorazová měřidla

Výňatek z normy DIN 878 (číselníkový úchylkoměr).

Přesnost číselníkových úchylkoměrů s odečtem 0,01 mm podle výrobní normy :

fe je kolmá vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem v diagramu odchylky při zasunutí měřicího šroubu.